Investor Attention and Technology Salience: Does Personal Data Related Innovation Boost Firm Value?

Koski HeliLuukkonen Juha

Abstract

This paper empirically analyzes how markets value personal data related innovation in four prominent domains, in which firms’ potential to exploit value from data is identified to be considerable: finance, health, location-based services and artificial intelligence. We link the innovation economics literature to psychology-grounded financial economics theories of investor attention and salience theory. Our data from 117 large technology companies active in the ICT sector from the years 2007–2014 suggest that firms’ personal data related innovations and knowledge stocks in technology domains of location-based services and artificial intelligence contributed substantially to firm value. The premiums gained from personal data related innovation were particularly significant for data giants holding knowledge stocks in the location-based service domain. Our empirical results indicate that a strong positive relationship between personal data related knowledge stocks of the location-based services domain and firm value relates primarily to investor attention intensified during periods of media hype. Our data provide new insights into the market valuation of intangible assets: investors seem to overweight more salient right tails of firms’ knowledge stocks of emerging technologies while neglecting salient left tails.

Sijoittajien huomio ja teknologian näkyvyys: Lisäävätkö henkilödataan liittyvät innovaatiot yrityksen arvoa?

Tiivistelmä

Tämä aineistoanalyysiin perustuva tutkimus arvioi sitä, miten markkinat arvottavat henkilödataan liittyviä innovaatiota neljällä teknologia-alueella, joilla potentiaali hyödyntää dataa on tunnistettu poikkeuksellisen suureksi: i) sijaintiin perustuvat palvelut, ii) terveysteknologia, iii) rahoitusalan palvelut ja iv) tekoäly, jota hyödynnetään myös kaikilla edellä mainituilla teknologia-alueilla. Tutkimus yhdistää innovaatiotaloustieteellisen kirjallisuuden ja psykologiaan pohjautuvan rahoitusalan teorioita. 117 suuresta ICT-alan teknologiayrityksestä koostuva aineisto vuosilta 2007–2014 osoittaa, että patenttisalkut ovat nostaneet suurten teknologiayritysten arvoa erityisesti niiden henkilötietoja hyödyntävien teknologioiden osalta, jotka liittyvät käyttäjien paikantamiseen ja tekoälyyn. Kansainväliset datajätit ovat hyötyneet selvästi muita yrityksiä enemmän investoinneistaan käyttäjien paikantamiseen liittyvien ja paikkatietoja hyödyntävien teknologioiden kehittämisessä. Tutkimus viittaa siihen, että sijoittajat kiinnittävät erityistä huomiota yritysten aineettoman omaisuuteen hypetetyillä teknologia-alueilla, joiden odotetaan tavoittavan tulevaisuudessa massamarkkinat. Yrityksen henkilödataan liittyvän patenttisalkun arvoa määrittää sen absoluuttista kokoa enemmän sen suhteellinen koko verrattuna teknologia-alueen keskimääräiseen patenttisalkkuun. Sijoittajat näyttävät huomioivan pelkästään positiiviset poikkeamat patenttisalkuissa: teknologia-alueiden innovaatiojohtajien aineettoman omaisuuden määrä kasvattaa merkittävästi yritysten arvoa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 59
Päiväys
25.05.2018
Avainsanat
Yrityksen arvo, Datatalous, Henkilödata, Innovaatiot, Sijoittajien huomio, Teknologian näkyvyys
Keywords
Firm value, Innovation, Personal data, Investor attention, Saliency theory, Technology salience
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D22, G41, L2, O3
Sivuja
39
Kieli
Englanti