Startupit kansantaloudessa

Hurri PaavoKotiranta AnnuMaliranta MikaNurmi SatuPajarinen MikaRouvinen PetriSadeoja Samuli

Tiivistelmä

Tässä kirjassa tarjotaan vastauksia kolmeen kysymykseen: (1.) Miten käsityksemme yrittäjyydestä muuttuu uusien omistajatietojen myötä? Hyödyntämällä kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä koskevia tietoja havaitaan, että yrittäjyys on laajempaa ja hyvinvoinnin kasvun kannalta keskeisempää kuin mitä aiemman elinkeinoharjoittajia painottavan tiedon perusteella on luultu. (2.) Millaisia ovat kasvua tavoittelevat ja skaalautuvat startupit ja kuinka paljon niitä syntyy vuosittain? Analysoimalla yhden vuosikerran kaikki yritykset tästä näkökulmasta paljastuu mm. se, että kaikkein potentiaalisimpia startupeja kyllä perustetaan, mutta lopulta melko vähän ja voittopuolisesti softa-aloille. (3.) Miten ja millä aikavälillä kasvuyritysten yhteiskunnalliset vaikutukset realisoituvat? Huolellinen dekomponointianalyysi osoittaa, että muutamat kasvavat scale-up-yritykset ovat keskeisiä moottoreita myös koko kansantalouden kasvulle mutta vasta pitkäaikaisen, mutkikkaan ja kivuliaan mekanismin kautta.

Startups in the Economy

Abstract

This book provides answers to three questions: (1.) How does our understanding of entrepreneurship change with the new information about business ownership? By utilizing information about all people living in Finland, it is found that entrepreneurship is more prevalent and more important for the growth of prosperity than previously believed based on earlier information compiled on entrepreneurs. (2.) What are typical characteristics of growth-seeking startup companies and how many are founded each year? By analyzing all companies started during one year from this perspective we see, among other things, that startups with great potential are indeed being set up, but ultimately there are rather few of them and most tend to be in the software business. (3.) In what way and over what period of time are the social impacts of growth companies realized? A careful decomposition analysis shows that some of the growing scaleups are also engines of growth in the entire economy, but only through a prolonged, complex and painful mechanism.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Startup-yritysten rooli kansantaloudessa?
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA B 277
Päiväys
23.05.2018
Avainsanat
Talouskasvu, startup, kasvuyritys, yrittäjyys, omistajuus, elinkeinopolitiikka
Keywords
Economic growth, startup, growth enterprise, entrepreneurship, ownership, enterprise policy
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-701-3 (painettu)
978-951-628-702-0 (pdf)
JEL
L25, L26, O47
Sivuja
77
Hinta
20 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi