Henkilödatasta merkittävä yritysten arvon luonnin lähde

Tiivistelmä

Henkilödatasta on tullut merkittävä arvon luonnin lähde. Henkilödataan liittyvät innovaatiot ja aineeton omaisuus sijaintiin perustuvien palveluiden ja tekoälyn osalta ovat nostaneet huomattavasti isojen teknologiayritysten arvoa vuosina 2007–2014. Kansainväliset datajätit ovat hyötyneet selvästi muita yrityksiä enemmän investoinneistaan käyttäjien paikantamiseen liittyvien ja paikkatietoja hyödyntävien teknologioiden kehittämisessä.

Tutkimus viittaa siihen, että sijoittajat kiinnittävät erityistä huomiota yritysten aineettomaan omaisuuteen hypetetyillä teknologia-alueilla, joiden odotetaan tavoittavan tulevaisuudessa massamarkkinat. Yrityksen henkilödataan liittyvän patenttisalkun arvoa määrittää sen absoluuttista kokoa enemmän sen suhteellinen koko verrattuna teknologia-alueen keskimääräiseen patenttisalkkuun. Sijoittajat näyttävät huomioivan pelkästään positiiviset poikkeamat patenttisalkuissa: teknologia-alueiden innovaatiojohtajien aineettoman omaisuuden määrä kasvattaa merkittävästi yritysten arvoa.

 

Do Personal Data Related Innovation Boost Firm Value?

Abstract

Personal data is increasingly used in business value creation. Data from the years 2007–2014 suggest that firms’ personal data related innovations and knowledge stocks in technology domains of location-based services and artificial intelligence contributed substantially to firm value. The premiums gained from personal data related innovation were particularly significant for data giants holding knowledge stocks in the location-based service domain.

Empirical findings indicate that a strong positive relationship between personal data related knowledge stocks of the location-based services domain and firm value relates primarily to investor attention intensified during periods of media hype. The data provide new insights into the market valuation of intangible assets: investors seem to overweight more salient right tails of firms’ knowledge stocks of emerging technologies while neglecting salient left tails.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 66
Päiväys
25.05.2018
Avainsanat
Yrityksen arvo, datatalous, henkilödata, innovaatiot, sijoittajien huomio, teknologian näkyvyys
Keywords
Firm value, data economy, personal data, innovation, investor attention, technology salience
ISSN
2323-2463
JEL
D22, G41, L2, O3
Sivuja
9
Kieli
Suomi