Toimialakatsaus povaa kasvukauden jatkuvan niin teollisuudessa kuin palveluissakin

Etlan tänään julkistaman Toimialakatsauksen mukaan koneiden ja laitteiden tuotanto Suomessa on piristynyt tuntuvasti ja metallituotteiden tuotanto kasvaa nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin. Moottoriajoneuvojen ja telakkateollisuuden erittäin hyvän tilauskannan ansiosta kulkuneuvoteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna yli 20 prosenttia. Myös paperiteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna EU-maiden keskimääräistä vauhtia kovemmin.

Etla arvioi maaliskuun ennusteessaan, että koko teollisuuden tuotos kasvaa tänä vuonna 4,3 prosenttia ja ensi vuonna 4,1 prosenttia. Koneiden ja laitteiden tuotanto oli tammi-maaliskuussa yli kolme prosenttia korkeampi kuin vuoden 2008 vastaavana ajanjaksona. Myös metallituotteiden tuotannon kasvuvauhti on nyt korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Kulkuneuvoteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna Etlan arvion mukaan runsaat 20 prosenttia ja ensi vuonna noin 15 prosenttia. Kasvua selittävät niin moottoriajoneuvojen kuin telakkateollisuudenkin erittäin hyvä tilaustilanne.

USA:n terästullit eivät vielä syö Suomen kasvua

Metallien jalostuksen vienti kasvaa ennustevuosina (2018-2022) parin prosentin vuosivauhtia. Metallien jalostusta varjostavat Yhdysvaltojen asettamat teräs- ja alumiinitullit, mutta ne eivät ainakaan toistaiseksi koske EU-maita.

– Kylmävalssatut levytuotteet ruostumattomasta teräksestä olivat viime vuonna koko Suomen tavaraviennin viidenneksi tärkein vientituote. Näistä vain alle prosentti vietiin Yhdysvaltoihin, muistuttaa tutkija Birgitta Berg-Andersson

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa huomattavasti enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Alan yritysten kotimaan toimipaikkojen uudet tilaukset ovat vahvassa kasvussa. Puutuoteteollisuuden yritykset investoivat tänä ja ensi vuonna Suomeen, Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle. Alan tuottavuuden nousu on työllisyyden laskun ansiota.

Koko rakentamisen arvonlisäyksen arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia tänä vuonna. Uudisrakentaminen kasvaa runsaat 4 prosenttia, mutta teollisuuden rakentaminen sen sijaan supistuu tänä vuonna hieman suuren investointiperinnön takia. Alan vahva kasvu on merkittävästi lisännyt rakennusyritysten investointeja ja työllisyyttä. Rakentamisen kannattavuus onkin parin vuoden aikana kohentunut.

Ostovoiman kasvu tukee kaupan myyntiä

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa 2,8 prosenttia tänä vuonna ja yli kaksi prosenttia ensi vuonnakin. Kaupan alan arvonlisäyksen kasvutahti hidastuu, mutta myyntiä tukee kotitalouksien reaalisen ostovoiman kasvu. Tukkukaupan kasvua tukevat edelleen hyvin kehittyvät rakennusala ja teollisuus. Työn tuottavuus on alalla kasvussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan vahvaa kehitystä tukevat kotitalouksien hyvin kehittyvä reaalinen ostovoima sekä kansainvälisen matkailun kasvu. Toimialan tuotos kasvaa tänä vuonna vajaat 3 prosenttia ja ensi vuonna alle 2 prosenttia. Hotellien korkea huoneenkäyttöaste on tukenut investointeja ja tuo alalle lisäkapasiteettia lähivuosina. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialaa tukevat edelleen hyvin kasvavat tavaravienti, rakentaminen ja yksityinen kulutus sekä kansainvälinen matkustajaliikenne.

Lue koko Toimialakatsaus tästä: toimialakatsaus_2018_1

Toimialakatsaus 1/2018 perustuu Etlan Suhdanne-vuosikirjassa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, tevanake-teollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.

 

Lisätietoja:

 Ennustepäällikkö Markku Lehmus, ETLA p. 044-549 8455, markku.lehmus@etla.fi

Teollisuus: Tutkija Birgitta Berg-Andersson, ETLA p. 044-465 0153, birgitta.berg-andersson@etla.fi

Palvelut: Tutkija Ville Kaitila, ETLA p. 050-410 1012, ville.kaitila@etla.fi