EtlaTalks Express: Viekö globalisaatio teollisuuden työntekijöiden työpaikat?

EtlaTalks Expressin toisessa jaksossa aiheena on globalisaatio ja sen vaikutukset teollisuustyöntekijöiden työuriin. Haastateltavana on Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij, joka on tutkinut Kiinan tuontishokin vaikutuksia suomalaisten teollisuusyritysten työntekijöiden työuriin. Globalisaation vaikutukset yksilöihin ovat tutkimustulosten mukaan varsin heterogeenisiä. EtlaTalks Express on kesän 2020 erikoissarja, jossa lyhyissä tutkijahaastatteluissa Etlan tutkijat kertovat omasta tutkimuksestaan.

Miten globalisaatio vaikuttaa työntekijöiden työuriin?

– Globalisaatiota pidetään sellaisena isona mörkönä, joka tulee ja vie kaikki teollisuuden työpaikat. Alustavat tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että sillä on hirvittävän heterogeeninen vaikutus eri ammattiryhmiin ja siihen, mitä näille henkilöille tapahtuu, Maczulskij toteaa.

Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on hyödyntänyt toimialakohtaista tai aluetason dataa tarkasteltaessa globalisaation vaikutuksia, ja on havaittu muun muassa, että globalisaatio vähentää työllisyyttä tietyillä toimialoilla. Tällainen data ei kuitenkaan kerro, miten globalisaatio on vaikuttanut eri yksilöihin. Yksilökohtainen tarkastelu onkin paljastanut, että globalisaatiolla voi olla myös positiivisia vaikutuksia joidenkin työntekijöiden työuriin.

Keskimäärin Kiinan tuontishokille alttiissa teollisuuden yrityksissä työskentelevien työttömyystodennäköisyys on suurempi ja palkkatason kehitys hieman heikompi. Joukossa on kuitenkin myös sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät siirtymään kenties jopa korkeapalkkaisempiin asiantuntijatehtäviin. Tällaisen eksogeenisen työttömyysshokin seurauksena osa työntekijöistä siirtyy myös jatkamaan opintoja, ja tätä kautta he pystyvät työllistymään sitten uudelleen.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. EtlaTalks Express on kesän 2020 erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat lyhyissä haastatteluissa parhaillaan meneillään olevasta tutkimuksestaan.