Etlan Terhi Maczulskij’sta Research Fellow johtavaan työn taloustieteen tutkimuslaitokseen

Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij on nimitetty IZA Institute of Labor Economicsin Research Fellow tutkijaksi syyskuussa 2020. IZA on johtavia työn taloustieteen kansainvälisiä verkostoja. Nimityksen ansiosta Maczulskij’n tutkimuksia julkaistaan IZA:n julkaisusarjoissa. Parhaillaan Maczulskij tutkii mm. työehtosopimusten vaikutuksia henkilöiden palkankorotuksiin ja työkykyyn. Ensimmäinen työpaperi julkaistaan tänä syksynä.

Nimitys johtavassa työn taloustieteen kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa tuo paljon mahdollisuuksia tutkijalle. Maczulskij pitääkin tuoretta nimitystään merkittävänä.

– IZA:lla on iso merkitys työn taloustieteen tutkijalle, koska IZA Research Fellow -tutkijana voin julkaista työpapereitani IZA:n discussion papers -sarjassa. Näin työpaperit saavat merkittävää näkyvyyttä tutkijayhteisössä. Tutkimuksia luetaan paljon kansainvälisesti. Lisäksi IZA:ssa voi luoda hyviä kontakteja, Maczulskij sanoo.

IZA on vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos ja johtava kansainvälinen työn taloustieteen verkosto, joka yhdistää yli 1600 tutkijaa ympäri maailmaa. IZA:n Fellow Research -jäsenyys mahdollistaa tutkimusten julkaisujen lisäksi myös tutkimuslaitoksen tutkimusaineistojen käyttöoikeuden.

Parhaillaan Maczulskij työstää Työsuojelurahaston rahoittamaa hanketta, jossa tarkastellaan Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana tehtyjä muutoksia työehtosopimuksen sisällöissä – erityisesti hajautetun palkkausjärjestelmän vaikutuksia palkankorotusten jakaumaan, kohdistumiseen ja työllisten työkykyyn. Hankkeesta julkaistaan kaksi englanninkielistä työpaperia, jotka julkaistaan Etlan oman julkaisusarjan lisäksi myös IZA-sarjassa. Ensimmäisen työpaperin on tarkoitus valmistua tänä syksynä.

– Tämän hankkeen lisäksi tutkin erilaisten megatrendien, kuten globalisaation ja teknologisen kehityksen, vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin ja työntekijöiden työuriin. Näistäkin hankkeista julkaisen myös myöhemmin työpapereita IZA-sarjassa, Maczulskij toteaa.

Maczulskij on julkaissut aiemmin IZA-sarjassa kaksi tutkimusta toisen IZA Research Fellow -tutkijan kanssa: toinen tutkimus käsitteli henkilökohtaisten elämän sokkien yhteyttä pitkän aikavälin työmarkkinamenestykseen ja toinen eksogeenisen työttömyyssokin vaikutusta henkilön muuttoalttiuteen.

 

Etla onnittelee Terhi Maczulskij’a nimityksestä!

 

Terhi Maczulskijn tutkijaprofiili IZA:ssa