Etla ennustaa: syksyn Suhdanteen webinaari

Maailmantalous supistuu tänä vuonna vauhdilla, jollaista viimeksi kirjattiin tilastoihin vuonna 1945. Myös Suomen talous supistuu koronaviruspandemian takia, mutta muuta euroaluetta selvästi vähemmän. Tämä käy ilmi Etlan syksyn Suhdanne-ennusteesta. Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon pienenevän tänä vuonna 4,5 prosenttia ja elpyvän jälleen ensi vuonna runsaan kolmen prosentin kasvuun.

Syksyn Suhdanne-ennusteen julkistustilaisuus järjestettiin tänä syksynä Kämpin peilisalin sijaan poikkeuksellisesti Zoom-webinaarissa. Liki satapäisessä yleisössä oli mukana sekä sidosryhmien että median edustajia.

Webinaarissa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus esitteli syksyn Suhdanne-ennusteen sisällön. Toimitusjohtaja Aki kangasharju piti puheenvuoron siitä, mitä Suomessa tulisi tehdä nyt julkaistun ennusteen perusteella. Paikalla webinaarissa olivat myös Etlan tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja Päivi Puonti. Webinaarin veti viestintäjohtaja Tytti Sulander.

 

Etlan ennuste tiivistettynä:

  • Suomen kokonaistuotanto pienenee 4,5 prosenttia tänä vuonna koronaviruspandemian takia. Ensi vuonna talous elpyy jo 3,2 prosentin kasvuun. Vuodelle 2022 Etla ennustaa 1,9 prosentin kasvua.
  • Talouden supistuminen on seurausta samanaikaisesta kotimaisen ja globaalin kysynnän heikkenemisestä sekä tuotantoketjujen häiriintymisestä. Ensi vuoden talouskasvua nostaa erityisesti yksityisen kulutuksen elpyminen.
  • Suomen vienti supistuu tänä vuonna peräti liki 12 prosenttia mutta elpyy ensi vuonna 5,5 prosenttia. Palveluvienti vaihtelee kumpanakin vuonna tavaravientiä voimakkaammin.
  • Yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna 5,4 prosenttia pandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten takia mutta elpyy 4 prosenttia ensi vuonna.
  • Työllisyys laskee tänä vuonna selvästi ja elpyy ensi vuonnakin vain hitaasti. Ansiotason nousu kuitenkin tukee kotitalouksien ostovoimaa. Säästämisaste nousee tänä vuonna selvästi.
  • Investoinnit vähenevät tänä vuonna 3,4 prosenttia muun muassa kone- ja laiteinvestointien supistuessa selvästi. Julkisen sektorin investoinnit loiventavat yksityisten investointien alamäkeä.
  • Työttömyysaste nousee tänä vuonna ja pysyy ensi vuonna lähes samalla tasolla. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustamme 8,1 prosenttia, ensi vuodelle 7,9 prosenttia. Hallituksen työllisyysastetavoite jää näillä tiedoin saavuttamatta.
  • Julkistalouden tasapaino heikkenee rajusti ennustevuosina. Kuluvan vuoden julkistalouden alijäämäksi ennakoimme 7,8 prosenttia bkt:sta ja ensi vuodelle 5 prosenttia bkt:sta.

 

Etla: Maailma ajoi koronaseinään, Suomi sinnittelee vielä verraten pienin vaurioin (Tiedote 14.9.2020)