EtlaTalks Express: Mikä tekee yritysverotuksesta ajankohtaisen tutkimusaiheen?

EtlaTalks Express erikoissarja jatkuu ja kauden neljännessä jaksossa on aiheena yritysverotus. Haastateltavana on erityisesti kansainvälistä yritysverotusta pitkään tutkinut Etlan tutkimuspäällikkö Olli Ropponen. EtlaTalks Express on Etlan kesällä 2020 alkanut erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat käynnissä olevasta tutkimuksestaan lyhyissä videohaastatteluissa.

Yritysverotus on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen tutkimusaihe, sillä nykyinen verotusjärjestelmä ei pysty enää vastaamaan niihin haasteisiin, mitä sille on asetettu. Verotus pyritään normaalisti kohdistamaan sinne, missä arvonmuodostus syntyy, mutta nykypäivän digitalisoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa se ei ole enää kovinkaan helppoa.

Olli Ropposen viimeaikaisiin tutkimusaiheisiin on kuulunut muun muassa se, miten Suomen verotuotot muuttuisivat, jos siirryttäisiin EU:n ehdottamaan konsernitasoiseen yritysverotukseen.

– Tutkimuksessa on saatu tulos, jonka mukaan Suomen yhteisöverotuotot laskisivat toistakymmentä prosenttia, jos siirryttäisiin tähän uuteen järjestelmään. Toisaalta on hyvä huomauttaa, että kyseessä ovat niin kutsutut staattiset laskelmat eli ne eivät ota huomioon yritysten ja maiden reformista seuraavia käyttäytymismuutoksia, Ropponen toteaa.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. EtlaTalks Express on kesällä 2020 alkanut erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat lyhyissä haastatteluissa parhaillaan meneillään olevasta tutkimuksestaan.