BRIE-ETLA -yhteistyö saa jatkoa

Jo vuodesta 2001 alkanut Etlan ja BRIE:n (Berkeley Roundtable on the International Economy at the University of California, Berkeley) tutkimusyhteistyö on saanut kolmen vuoden jatkon. Tutkimushanketta johtavat Etlan puolelta vt. tutkimusjohtaja Heli Koski ja johtava tutkija Timo Seppälä. Lisäksi projektissa mukana ovat Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja tutkijat Juri Mattila, Mika Pajarinen ja Nelli Valmari.

BRIE-ETLA 2019–2022 tutkimussuunnitelma Shaping the Future in the Era of Intelligent Tools: AI and Beyond keskittyy tutkimaan uusien ja tulevien informaatioteknologioiden vaikutuksia yrityksiin ja yhteiskuntaan. Päätavoitteina on selvittää, kuinka uusien teknologiaratkaisujen käyttöönotto ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen muuttavat liiketoimintaa, teollisuutta ja työtä, sekä tarjota asianmukaisia liiketaloudellisia, lainsäädännöllisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja.

– On kunnia jatkaa jo viisitoista vuotta jatkunutta tutkimusperinnettä yhteistyössä Berkleyn yliopiston kanssa. Odotamme innolla, mitä seuraavat kolme vuotta tuovat tullessaan, sanoo Etlan Timo Seppälä.

BRIE-ETLA on tutkimusyhteistyö, joka on perustettu vuonna 2001. Yhteistyön tarkoituksena on havaita ajoissa talouden häiriöitä, kompastuskiviä ja haasteita, kuten myös herättää keskustelua ja tuottaa ratkaisuja ennalta nähtyihin ongelmatilanteisiin.