Heli Koski Etlan uudeksi tutkimusjohtajaksi

Etlan uudeksi tutkimusjohtajaksi on valittu KTT Heli Koski. Koski on Etlan pitkäaikaisia tutkijoita, sillä hän on työskennellyt tutkimuspäällikkönä vuodesta 2000 alkaen. Koski siirtyy johtamaan Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu -tutkimusohjelmaa Mika Malirannan siirryttyä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tutkimusprofessoriksi aiemmin kevään 2019 aikana.

Kosken viimeaikainen tutkimus on keskittynyt muun muassa datatalouteen, kilpailuun ja innovaatiotoimintaan liittyviin taloudellisiin kysymyksiin, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu monissa arvostetuissa taloustieteen alan julkaisuissa. Hän toimii myös Aalto yliopistossa tutkimusjohtajana Suomen Akatemian ohjelmassa Disruptive Technologies and Changing Institutions. Hän on työskennellyt aiemmin myös luennoitsijana London School of Economicsissa ja professorina Helsinki School of Economicsissa.

Etlan Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu -tutkimusohjelmassa tutkitaan kilpailun ja sääntelyn roolia ja merkitystä, innovaatioita, ulkomaankauppaa ja tuottavuuden kasvua. Yritykset ja markkinat ovat tutkimusohjelman ytimessä ja ohjelmassa tehdään paljon yritysaineistoihin perustuvaa empiiristä analyysiä. Yritysten muuttuva toimintaympäristö liittyen erityisesti teknologiseen kehitykseen luo Kosken mukaan uusia tietotarpeita.

– Teknologiamurrokset ovat parhaimmillaan merkittävä kasvun ja hyvinvoinnin lähde. Datatalous ja digitalisaatio muuttavat tällä hetkellä yritysten ja markkinoiden toimintaa monilla tavoilla ja haastavat sekä innovaatio- että kilpailupolitiikan. Tämä on yksi tutkimusalue, jonka osalta päätöksentekoa tukevan tutkitun tiedon tarve on suuri ja johon tulemme fokusoitumaan aiempaa voimakkaammin, Koski sanoo.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA, +358 50 5838573, aki.kangasharju@etla.fi

Tutkimusjohtaja Heli Koski, ETLA, +358 50 466 3214, heli.koski@etla.fi