On Trade-offs between Endogenous Variables

Lassila JukkaVartia Pentti

Apulaisprofessori Veikko Reinikainen 60-vuotta. Kansantaloustieteellisiä tutkimuksia. Toim. Martti Vihanto. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration A-5: 1995, 75-88.

Information om publikationen

Serie
Reprints 199
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska