On Trade-offs between Endogenous Variables

Lassila JukkaVartia Pentti

Apulaisprofessori Veikko Reinikainen 60-vuotta. Kansantaloustieteellisiä tutkimuksia. Toim. Martti Vihanto. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration A-5: 1995, 75-88.

not published by ETLA

Julkaisun tietoja

Sarja
Reprints 199
Päiväys
1995
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti