Managerial practices, performance and innovativeness: Some evidence from Finnish manufacturing

Koski HeliMarengo LuigiMäkinen Iiro

International Journal of Technology Management (2012), Vol. 59, no. 1/2, pp. 92-115

Information om publikationen

Datum
2012
Sidor
24
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska