Regulation and Market Evolution in 2G Telecommunications Markets: Some Observations

Koski HeliKretschmer Tobias

Communications & Strategies 2003: Vol. 49, pp. 67-79

Information om publikationen

Datum
2003
Sidor
13
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska