Regulation and Investment Behavior in the Telecommunications Sector: Policies and Patterns in US and Europe

Chang H.Koski H.Majumdar S.

Telecommunications Policy 2003: Vol 27, pp. 677-699

Information om publikationen

Datum
2003
Sidor
23
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska