Unemployment. Who gets unemployed and from where?

Asplund Rita

Nordic labour market research on register data. TemaNord 2001:593, p. 295-340

Information om publikationen

Datum
2001
Sidor
44
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska