Labour market expierence. On whom falls the burden of restructuring ?

Böckerman PetriPiekkola Hannu-

Nordic labour market research on register data. TemaNord 2001:593, p. 71-105

Information om publikationen

Datum
2001
Sidor
34
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska