Integration and Conditional Convergence in the Enlarged EU Area

Information om publikationen

Serie
Discussion Papers no. 935
Nyckelord
EU, itälaajeneminen, integraatio, kasvu, ehdollinen konvergenssi
Nyckelord
EU, enlargement, integration, growth, conditional convergence
Sidor
17
Pris
10 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska