Integration and Conditional Convergence in the Enlarged EU Area

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 935
Päiväys
2004
Avainsanat
EU, itälaajeneminen, integraatio, kasvu, ehdollinen konvergenssi
Keywords
EU, enlargement, integration, growth, conditional convergence
Sivuja
17
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti