EU Outsourcing to the East, Governance and Innovation Systems in the Baltic Countries – A Three-Stage Approach

Hyvärinen Jari

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 934
Päiväys
2004
Avainsanat
ulkoistaminen, innovaatiojärjestelmä, instituutiot, hallinnointi, EU:n laajentuminen
Keywords
outsourcing, innovation system, institutions, governance, EU enlargement
Sivuja
70
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti