EU Outsourcing to the East, Governance and Innovation Systems in the Baltic Countries – A Three-Stage Approach

Hyvärinen Jari

Information om publikationen

Serie
Discussion Papers no. 934
Nyckelord
ulkoistaminen, innovaatiojärjestelmä, instituutiot, hallinnointi, EU:n laajentuminen
Nyckelord
outsourcing, innovation system, institutions, governance, EU enlargement
Sidor
70
Pris
10 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska