Human Capital and Wage Formation

Piekkola Hannu

Hannu Piekkola tarkastelee tutkimuksessaan osaamispääoman ja palkanmuodostuksen suhdetta huomioiden mm. yrityksen koko ja t&k-intensiivisyys.Tutkimuksen mukaan suuret yritykset maksavat pieniä parempia palkkoja ja t&k-intensiiviset yritykset keskimäärin korkeampia palkkoja kuin muut.Koulutuspääoman ei sen sijaan katsota selittävän palkkaeroja.Yhteenveto (englanniksi):

Information om publikationen

Serie
ETLA B 177
Sidor
78
Pris
25.2 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska