Human Capital and Wage Formation

Piekkola Hannu

Hannu Piekkola tarkastelee tutkimuksessaan osaamispääoman ja palkanmuodostuksen suhdetta huomioiden mm. yrityksen koko ja t&k-intensiivisyys.Tutkimuksen mukaan suuret yritykset maksavat pieniä parempia palkkoja ja t&k-intensiiviset yritykset keskimäärin korkeampia palkkoja kuin muut.Koulutuspääoman ei sen sijaan katsota selittävän palkkaeroja.Yhteenveto (englanniksi):

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 177
Päiväys
2001
Sivuja
78
Hinta
25.20 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti