Finnish ICT Cluster in the Digital Economy

Paija Laura (ed.)

1990-luvun aikana Suomesta kehittyi digitaalitalouden keulakuva. Vaikka muutos korkeanteknologian taloudeksi on ollut näennäisesti nopeaa, sen taustalla on kuitenkin pitkä kehitysprosessi. Laura Paijan toimittama Finnish ICT Cluster in the Digital Economy tuo esiin kolme näkökulmaa suomalaisen tieto- ja viestintäklusterin kehitykseen. Ensiksi se kuvaa klusterin taustalla olevien tekijöiden kehitystä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Toiseksi se tarkastelee suomalaisten teknologiayritysten kasvuprosessia venture capital -rahoituksen näkökulmasta. Kolmanneksi verrataan Euroopan ja Yhdysvaltojen strategisia eroja langattoman digitaalitalouden edelläkävijöinä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 176
Päiväys
2001
Sivuja
177
Hinta
47.10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti