An Econometric Model for Analyzing and Forecasting Short-Term Fluctuations in the Finnish Economy

Vartia Pentti L.I.

Information om publikationen

Serie
ETLA A 2
Sidor
249
Pris
4.9 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska