Etla Forskningsdirektör utnämnd till professor vid Helsinki Graduate School of Economics

Ekonomie doktor (PhD) Niku Määttänen har utnämnts till professor i makroekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics. Professuren är placerad vid Helsingfors universitet. Määttänen tillträder den 1 augusti 2020.

Niku Määttänen kommer närmast från Näringslivets forskningsinstitut ETLA där han har arbetat i olika roller sedan 2003, från och med 2015 som forskningsdirektör. År 2009 skötte han en professur i ekonomi vid Helsingfors handelshögskola. Uppdraget är permanent.

Määttänens forskning placerar sig inom områdena makroekonomi och offentlig ekonomi, ofta i en kombination av bägge. Han har bl.a. forskat i beskattningen av bostadssparande och finansiellt sparande samt i hur förändringar i kreditbegränsningar och inkomstfördelning påverkar bostadspriserna, och hur pensionssystemet inverkar på inkomstfördelningen och incitamenten för arbetsutbudet. Määttänen har redan länge medverkat aktivt i att utveckla undervisningen i makroekonomi vid Helsinki GSE.