Yhteistyöllä kaupallisesti menestyneitä innovaatioita

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten innovaatioyhteistyötä horisontaalisten, vertikaalisten ja institutionaalisten partnereiden kanssa ja yhteistyön yhteyttä yritysten innovaatiotoiminnasta saamiin tuottoihin.

• Suomalaiset tuote- ja prosessi-innovaatioita vuosien 2006–2012 aikana tuottaneet yritykset jakaantuivat innovaatiotoiminnassaan suhteellisen laajasti verkottuneisiin ja ei lainkaan verkottuneisiin. Noin 45 prosenttia yrityksistä ei tehnyt lainkaan innovaatioyhteistyötä ulkopuolisten partnereiden kanssa, kun taas noin 43 prosentilla oli sekä horisontaalista, vertikaalista että institutionaalista innovaatioyhteistyötä.

• Suomalaiset innovatiiviset yritykset olivat laajemmin verkottuneita innovaatiotoiminnassaan kuin EU15-maiden yritykset keskimäärin.

• Suomi sijoittui kansainvälisessä vertailussa kärkipäähän kaikkien muiden innovaatioyhteistyömuotojen yleisyydessä paitsi horisontaalisessa yhteistyössä laitetoimittajien kanssa.

• Laajasti verkottuneiden yritysten innovaatiotoiminnasta saamat tuotot (mitattuna liikevaihdolla uusista tuotteista ja palveluista työntekijää kohden) olivat suuremmat kuin yritysten, joilla ei ollut innovaatioyhteistyötä.

• Innovaatioyhteistyöstä saatavat hyödyt liittyivät työntekijöiden koulutustasoon. Laaja innovaatioyhteistyö tuotti kaupallisesti menestyneitä innovaatioita yrityksissä, joissa korkeakoulutettujen työntekijöiden osuus oli suhteellisen

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 36
Päiväys
17.08.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
6
Kieli
Suomi