Tuetaanko Suomessa työllistymistä vai työttömyyttä?

Tiivistelmä

Työttömyys on pitkittyneen finanssikriisin aikana kasvanut Suomessa tuotantomenetyksiin nähden melko vähän. Se on kuitenkin lisääntymässä, koska kriisi on luonteeltaan pääosin rakenteellinen ja talouden kasvunäkymät ovat heikot. Työttömyysaste saattaa pysyä pitkään korkeana. Julkisen talouden heikon tilan rajaamasta politiikkavalikoimasta nousee esiin erityisesti kaksi lohkoa, joiden potentiaalinen vaikutus työllistymiseen ja työllisyyteen on huomionarvoinen: työttömyysturvajärjestelmä ja aktiivinen työvoimapolitiikka. Tässä muistiossa kuvataan lyhyesti tutkimustietoa, jota Suomesta ja ulkomailta on saatavissa näitä lohkoja koskevien politiikkauudistusten taustaksi, ja arvioidaan, millaiset uudistukset ovat yhteensopivia tutkimustulosten kanssa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 37
Päiväys
19.08.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
7
Kieli
Suomi