Least-cost Decarbonization Pathways for Electricity Generation in Finland: A Convex Quantile Regression Approach

Kuosmanen NataliaKuosmanen TimoMaczulskij TerhiZhou Xun

Abstract

This study investigates the least-cost decarbonization pathways in the Finnish electricity generation industry in order to achieve the national carbon neutrality goal by 2035. Various abatement measures, such as downscaling production, capital investment, increasing labor and intermediate inputs are considered. The marginal abatement costs (MACs) of greenhouse gas emissions are estimated using the convex quantile regression method and applied to unique register-based firm-level greenhouse gas emission data merged with financial statement data. We adjust the MAC estimates for the sample selection bias caused by zero-emission firms by applying the two-stage Heckman correction. Our empirical findings reveal that the median MAC ranges from 0.1 to 3.5 euros per tonne of CO2 equivalent. The projected economic cost of a 90% reduction in emissions is 62 million euros, while the estimated cost of achieving zero emissions is 83 million euros.

Kustannustehokkaat polut sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen: Konveksiin kvantiiliregressioon perustuva analyysi

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kustannustehokkaimpia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sähköntuotannon toimialalla Suomen kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Tutkimuksessa verrataan erilaisten päästövähennysstrategioiden vaihtoehtoiskustannuksia huomioiden mahdollisuudet vähentää energiankulutusta, investoida puhtaampaan teknologiaan sekä lisätä työvoiman tai välituotteiden käyttöä. Päästövähennysten rajakustannuksia arvioidaan konveksiin kvantiiliregressioon perustuvan tilastollisen menetelmän avulla. Tutkimusaineistona hyödynnetään ainutlaatuisia rekisteripohjaisia kasvihuonekaasupäästötietoja, jotka yhdistetään yritysten tilinpäätöstietoihin. Koska päästöaineisto ei kata kaikkia yrityksiä, sovellamme kaksivaiheista Heckman-korjausta mahdollisen valikoitumisharhan korjaamiseen. Empiiristen tulostemme mukaan päästövähennysten rajakustannusten mediaani vaihtelee välillä 0,1–3,5 euroa hiilidioksiditonnilta. Arvioitu taloudellinen kustannus 90 prosentin päästövähennykselle nykyisen tasoon verrattuna on vähintään 62 miljoonaa euroa, kun taas nollapäästöjen saavuttamisen arvioitu minimikustannus on 83 miljoonaa euroa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 114
Päiväys
19.01.2024
Avainsanat
Ilmastopolitiikka, Hiilidioksidipäästöt, Konveksi kvantiiliregressio, Tulevaisuuteen suuntautuva arviointi
Keywords
Abatement cost, Convex quantile regression, Forward-looking assessment, Climate policy, Decarbonization pathways
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
O44, Q43, Q51, Q52, Q54
Sivuja
24
Kieli
Englanti