Uutta arvoa palveluista

Painos lopussa.

Palveluiden ja teollisuuden vastakkainasettelu on turhaa – ja usein vahingollista. Kansainvälisesti menestyneet yritykset tuottavat ja vievät tavaroita ja palveluita sekä usein niiden yhdistelmiä. Palvelut ovat integroituneet osaksi teollisuus-tuotteita. Palveluista on tullut keskeinen kilpailukeino globaaleilla markkinoilla.

Digitaaliteknologia on muuttanut perinteistä käsitystämme palveluista. Yhä suurempi osa palveluista on muutettavissa digitaaliseen muotoon. Niillä voidaan käydä kansainvälistä kauppaa samaan tapaan – ja usein helpommin ja tehokkaamminkin – kuin tavaroilla. Digitaalisten palveluiden kauppa on nopeimmin kasvava erä maailmankaupassa. Palvelut ovat potentiaalisesti merkittävä talous- ja tuottavuuskasvun lähde.

Suomella on mahdollisuus siirtyä digitaalisen palvelutalouden eturintamaan. Tieto- ja viestintäsektori on suuressa muutoksessa ICT-teollisuuden supistumisen johdosta. Suomessa on runsaasti ICT-sektorin osaamispääomaa, joka on hakeutumassa uusille aloille. Tämä mahdollistaa digitaalisten palveluiden nopeankin kasvun.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 256
Päiväys
13.12.2012
Avainsanat
palvelutalous, palveluyritykset
Sivuja
118
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Liitteet
ETLA-B256.pptx
ETLA-B256-Kuvat.pptx