Työttömyys kirvoittaa muuttokaravaanit liikkeelle

Böckerman PetriMaczulskij Terhi

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan työmarkkinoiden joustavuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavia taustatekijöitä Suomessa. Tutkimustulokset perustuvat Tilastokeskuksen kansallisesti edustavaan rekisteriaineistoon. Tulokset osoittavat, että työpaikan menettäminen kasvattaa merkittävästi (noin 50 prosenttia) muuttamisen todennäköisyyttä. Toisaalta osa työttömistä jää asumaan korkean työttömyyden alueille. Asuntojen korkeat hinnat ja toisaalta asuntomarkkinoiden heikko likviditeetti heikentävät muuttovirtoja ja työmarkkinoiden sopeutumista kohti matalamman työttömyyden tasapainoa.

Julkaisun tietoja

Päiväys
09.03.2021
Julkaisija / sarja
T&Y-lehti, Palkansaajien tutkimuslaitos, nro 1/2021.
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
labour.fi