Työn murros – riittääkö dynamiikka?

Kauhanen AnttiMaliranta MikaRouvinen PetriVihriälä Vesa

Suomen työllisyysaste on jumiutunut selvästi muita Pohjoismaita alhaisemmalle tasolle ja työttömyys on Pohjoismaiden suurinta ja nousussa.

Samaan aikaan esiintyy pelkoja siitä, kuinka uudenlainen automaatio tuhoaa yhä laajemman osan työpaikoista. Työnsä menettämistä ei pelkää vain kokoonpanotyöntekijä, vaan myös monet henkisen työn tekijät kokevat digitaalitekniikan enemmän uhaksi kuin mahdollisuudeksi.

Suomen työmarkkinoihin kohdistuu selvästikin suuria muutospaineita. Mutta mistä tarkkaan ottaen on kyse ja miten näihin paineisiin pitäisi reagoida?

Tässä kirjassa ETLAn tutkijat Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen ja Vesa Vihriälä pyrkivät vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kirjoittajat kuvaavat tutkimuskirjallisuuteen ja Suomea koskeviin havaintoihin tukeutuen, kuinka työpaikkoja syntyy ja tuhoutuu ja miten työntekijät siirtyvät toimipaikoista toisiin sekä miten eri tekijät vaikuttavat tähän dynamiikkaan. He analysoivat, kuinka työmarkkinoiden toimintamekanismit vaikuttavat työpaikkojen määrään, työttömyyteen ja tuottavuuteen, ja esittävät arvionsa, miksi viime aikojen työllisyyskehitys on ollut huonoa.

Kirja tiivistää sen, mitä tiedetään teknologian kehityksen vaikutuksesta erityyppisen työn kysyntään, ja arvioi tulevaa kehitystä. Kirjan viesti on positiivinen. Vaikka työpaikkoja tuhoutuu tulevina vuosina paljon, Suomen työmarkkinoilla on hyvät edellytykset myös luoda uusia töitä katoavien tilalle.

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin uudenlaista joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä panostusta osaamiseen. Kirja pyrkii viitoittamaan Suomen työmarkkinoiden kehittämisen suuntia.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 269
Päiväys
08.10.2015
ISSN
0356-7443
ISBN
ISBN 978-951-628-645-0
ISBN 978-951-628-646-7 (pdf)
Sivuja
112
Hinta
24 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.etla.fi
Liitteet
TyönMurros_esitykset_julkistuksessa.pptx