Työeläkeuudistus 2017: vaikutukset työuriin, tulonjakoon ja julkisen talouden kestävyyteen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 1/2015

ETLAn tutkijat Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ovat arvioineet työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2014 sopiman työeläkeuudistuksen vaikutuksia työeläkejärjestelmään, julkisen talouden kestävyyteen, kansantalouteen ja tulonjakoon. Tulosten mukaan eläkeuudistus pidentää työuria, tasoittaa tuloeroja ja vahvistaa työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyttä.

Päiväys: 12.01.2015   Liitteet: http://vnk.fi/documents/10616/1094245/1_2015_ETLA_Tyelkeuudistus_2017.pdf/26424cf8-b7de-41ef-b0bb-33c5c28bf8ad
Sivuja: 47
Kieli: Suomi
Other articles 696