Raakaöljyn hinnan laskun talousvaikutukset

Suni Paavo

Tiivistelmä

Raakaöljyn hinnan romahdus vuonna 2014 vaikuttaa positiivisesti niin maailman kuin Suomenkin talouteen. Öljyä tuovat teollisuusmaat hyötyvät hinnan laskusta enemmän kuin öljyä vievät maat siitä kärsivät, koska öljynviejät pystyvät puskuroimaan laskun vaikutuksia lainaamalla tai turvautumalla keräämiinsä reserveihin. Vaikutukset öljyä tuoviin maihin vaihtelevat sen mukaan, kuinka intensiivisesti ne käyttävät öljyä ja kuinka riippuvaisia ne ovat viennistä öljyä vieviin maihin.

Yhdysvallat hyötyy raakaöljyn hinnan laskusta kummankin kriteerin mukaan. Euroalue on vähemmän öljyintensiivinen kuin Yhdysvallat ja myös USA:ta riippuvaisempi viennistä öljymaihin. Siksi euroalueen kasvu saa öljyn hinnan laskusta USA:ta vähemmän tukea. Suomessa Venäjän-viennin vaikeutuminen pienentää kokonaisvaikutuksen vuonna 2015 alle puoleen euroalueen vaikutuksesta vuonna 2015, minkä jälkeen Suomen saama kasvusysäys lähenee euroalueen tasoa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 29
Päiväys
09.01.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
6
Kieli
Suomi