Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Ali-Yrkkö JyrkiRouvinen Petri

Tiivistelmä

Yhä useammat tuotteet ja palvelut syntyvät niiden yritysverkostojen toimesta, joiden osat sijaitsevat eri maissa. Myös yritysten sisäinen toiminta on hajautunut. Suomenkin ulkomaankaupasta iso osa syntyy konsernien sisäisestä viennistä ja tuonnista. Vasta konsernien sisäisen myynnin jälkeen tuotteet ja palvelut päätyvät markkinoille. Arvoketjujen globalisoituminen haastaa kansallisen politiikan. Tässä raportissa pohditaan, miten globaalien arvoketjujen maailmaa pitäisi hahmottaa politiikan näkökulmasta. Lopputulemana on johtopäätöksiä siitä, mitä asioita olisi syytä ottaa huomioon esimerkiksi innovaatio-, työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 28
Päiväys
08.01.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
22
Kieli
Suomi