Toimialakatsaus 2019:1

Etla arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan, että koko teollisuuden tuotos kasvaa 2 prosenttia tänä vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2020. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin (2015 = 100) mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna vain 0,3 prosenttia viimevuotisesta sekä Suomessa että EU:ssa keskimäärin. Saksassa tuotanto väheni 2,2 prosenttia. Heikkenevä kasvu on seurausta maailmantalouden kasvun hiipumisesta.

Suomessa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kehittyy suotuisammin kuin EU-maissa keskimäärin. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa alan tuotanto kasvoi Suomessa 7 prosenttia ja Ruotsissa 6 prosenttia vuodentakaisesta. Saksassa tuotanto väheni 2 prosenttia ja EU:ssa keskimäärin 0,4 prosenttia. Elektronisten ja optisten tuotteiden vienti Kiinaan lisääntyi huomattavasti tammi-helmikuussa.

Metallien jalostuksen tuotantomäärät ovat kuluvan vuoden alussa sen sijaan supistuneet selvästi enemmän Suomessa kuin EU-maissa keskimäärin. Suomessa tuotanto väheni 10 prosenttia vuodentakaisesta ja EU:ssa keskimäärin 3,2 prosenttia. Samanaikaisesti kaasuputkitoimitukset avomerelle ovat kasvattaneet metallien jalostuksen vientiä tuntuvasti.

Koneiden ja laitteiden valmistuksessa tehtyjen työtuntien määrä pysyy vakaana vuosina 2019–2021. Työn tuottavuuden vahva kasvu pysähtyi vuonna 2007. Lähivuosina tuottavuus kasvaa vain vähän, kun arvonlisäyksen määrä hieman nousee. Metallituotteiden valmistus jäi tammi-maaliskuussa edellisvuoden lukemiin sekä Suomessa että EU:ssa keskimäärin.

Arvioimme maaliskuussa, että moottoriajoneuvojen valmistuksen kannattavuus pysyy lähivuosina vakaana. Mahdolliset Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit kuitenkin heikentäisivät merkittävästi eurooppalaisten autonvalmistajien asemaa. Yhdysvallat on Euroopan autonvalmistajien tärkein markkina-alue, viidesosa EU-maissa valmistetuista henkilöautoista viedään Yhdysvaltoihin. Arviolta noin puolet Uudenkaupungin autotehtaan tuotannosta menee Saksan kautta Yhdysvaltoihin.

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) tuotanto putosi tammi-maaliskuussa kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna Suomessa 3,1 prosenttia ja Ruotsissa 3,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. EU-maiden tuotanto kasvoi keskimäärin 0,2 prosenttia. Puutuoteteollisuuden vienti vähenee myös tänä vuonna. Työn tuottavuus kasvaa ennustevuosina noin 3 prosentin tahtia, kun tehtyjen työtuntien määrä vähenee.

Kemianteollisuudessa tuotoksen hinta nousee lähivuosina vajaan parin prosentin tahtia. Yksikkötyökustannukset pysyvät lähes ennallaan, joten kannattavuus pysyy vakaana. Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto pysyy voimassa. Elintarviketeollisuuden vienti on silti selvästi piristynyt.

Rakennusaineteollisuuden tuotanto (arvonlisäys) supistuu hieman tänä ja ensi vuonna talon- ja infrarakentamisen vähenemisen takia. Rakennustuotanto on hiipumassa pariksi vuodeksi nollakasvuun ennätyssuureksi paisuneen uudisasuntokannan hitaan sulamisen ja kokonaistuotannon heikentyneiden näkymien siivittämänä. Heikkenevästä rakennussuhdanteesta huolimatta toimialan tuotannon ja työllisyyden tasot pysyvät korkeina, ja alan yritykset säilyttävät hyvän kannattavuuden.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa 1,4 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Kaupan alan kasvu on tänä vuonna hyvin hidasta. Kasvu on vähittäiskaupan sekä autojen kaupan ja korjaus- ja huoltotoimen varassa. Vähittäiskauppa lisääntyy tänä vuonna 1,4 prosenttia ja moottoriajoneuvojen kauppa vajaan prosentin. Tukkukaupan tuotoksen määrä pienenee rakentamisen jäähtymisen takia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotoksen kasvu on hidastumassa. Ravintola-ala kasvaa kuitenkin selvästi nopeammin kuin majoitusliiketoiminta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrän kasvu on viime aikoina hiipunut. Venäläisten matkailijoiden yöpymisten määrä on kääntynyt uudelleen laskuun, ja ruotsalaisten määrä on hitaasti alentunut. Kiinalaisten, yhdysvaltalaisten ja ranskalaisten matkailijoiden yöpymisten määrä on kasvanut. Kuljetuksen ja varastoinnin toimiala kasvaa ennustevuosina maltillista vauhtia tavaraviennin ja yksityisen kulutuksen kasvun tukemana.

Rahoitus- ja vakuutusalan arvonlisäystä heiluttaa mm. sijoitustuottojen kehitys. Nimellinen laina-kanta on ollut suhteellisen tasaisessa kasvussa, ja lainamarginaalit ovat pienentyneet. Toimialan työpanos vähenee hieman ennustevuosina. Liike-elämää palvelevien toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys kasvaa ennustevuosina edelleen koko kansantalouden keskimääräistä vauhtia nopeammin. Toimialojen yhteenlaskettu kasvu kuitenkin hidastuu viimevuotisesta vajaaseen kahteen prosenttiin tänä ja ensi vuonna. Näiden toimialojen tuottavuuskasvu on hyvin hidasta.

Julkaisun tietoja

Päiväys
28.05.2019
Sivuja
84
Kieli
Suomi