Etla: Sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvaa taas kohisten

Etlan tänään julkistaman Toimialakatsauksen mukaan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvaa Suomessa EU-keskiarvoa vauhdikkaammin. Tammi-maaliskuussa alan tuotanto kasvoi 7 prosenttia, kun EU:ssa keskimäärin alan tuotanto hieman väheni. Suomessa vientitilausten arvo nousi samaan aikaan 18 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon kehitys poikkeaa muusta teollisuuden tuotannosta: koko Suomen teollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa vain 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi maaliskuun suhdanne-ennusteessaan teollisuuden koko tuotoksen kasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa – niin Suomessa kuin EU:ssakin keskimäärin – vain 0,3 prosenttia viimevuotisesta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kehittyy Suomessa suotuisammin kuin EU-maissa keskimäärin. Alan tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa Suomessa 7 prosenttia ja Ruotsissa 6 prosenttia vuodentakaisesta. Esimerkiksi Saksassa tuotanto samaan aikaan väheni 2 prosenttia ja EU:ssa keskimäärin 0,4 prosenttia.  Elektronisten ja optisten tuotteiden vienti Kiinaan lisääntyi huomattavasti tammi-helmikuussa.

– Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientitilausten arvo nousi tammi-maaliskuussa peräti 18 prosenttia vuodentakaisesta. Se oli yllättävää jopa tilastoja työkseen seuraaville, sanoo tutkija Birgitta Berg-Andersson

Metallien jalostuksessa tuotantomäärät ovat Suomessa supistuneet vuoden alussa selvästi enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Suomessa tuotanto väheni 10 prosenttia vuodentakaisesta. Samanaikaisesti kaasuputkitoimitukset avomerelle ovat kasvattaneet metallien jalostuksen vientiä tuntuvasti.

USA:n tuontitullit Uudenkaupungin autotehtaan uhkana

Etla arvioi maaliskuussa, että moottoriajoneuvojen valmistuksen kannattavuus pysyy lähivuosina vakaana. Mahdolliset Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit kuitenkin heikentäisivät merkittävästi eurooppalaisten autonvalmistajien asemaa. USA on tärkein markkina-alue ja noin viidesosa EU-maissa valmistetuista henkilöautoista viedään Yhdysvaltoihin.

Uudenkaupungin autotehtaan tuotannosta arviolta puolet menee Saksan kautta Yhdysvaltoihin.

Paperiteollisuuden ja sellun tuotanto putosi alkuvuonna  

Paperiteollisuuden (mukaan lukien kartonki ja sellu) tuotanto putosi tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. EU-maiden tuotanto vastaavasti kasvoi keskimäärin 0,2 prosenttia. Myös puutuoteteollisuuden vienti vähenee tänä vuonna.

Kemianteollisuudessa tuotoksen hinta nousee lähivuosina vajaan parin prosentin tahtia ja kannattavuus pysyy vakaana. Elintarviketeollisuuden vienti on selvästi piristynyt, vaikka Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto pysyy voimassa.

Rakennusalalle on odotettavissa heikompia lähivuosia. Rakennustuotanto on hiipumassa pariksi vuodeksi nollakasvuun ennätyssuureksi paisuneen uudisasuntokannan hitaan sulamisen ja kokonaistuotannon heikentyneiden näkymien siivittämänä. Heikkenevästä rakennussuhdanteesta huolimatta toimialan tuotannon ja työllisyyden taso pysyvät korkeina ja alan yritykset säilyttävät hyvän kannattavuuden.

Kaupan alan kasvu on tänä vuonna hyvin hidasta ja se nojaa vähittäiskauppaan sekä autokauppaan ja autojen korjaus- ja huoltotoimiin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu on niin ikään hidastumassa, ja ravintola-ala kasvaa selvästi nopeammin kuin majoitusliiketoiminta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrän kasvu on viime aikoina hiipunut ja niin venäläisten kuin ruotsalaistenkin matkailijoiden yöpymiset ovat vähentyneet. Kiinalaisten, yhdysvaltalaisten ja ranskalaisten matkailijoiden yöpymiset ovat kasvaneet.

 

Toimialakatsaus 1/2019 perustuu Etlan Suhdanne-vuosikirjassa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakennusaineteollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.

 

Lisätietoja:

Teollisuus: Tutkija Birgitta Berg-Andersson, ETLA p. 044-465 0153, birgitta.berg-andersson@etla.fi

Palvelut: Tutkija Ville Kaitila, ETLA p. 050-410 1012, ville.kaitila@etla.fi

Ennustepäällikkö Markku Lehmus, ETLA p. 044-549 8455, markku.lehmus@etla.fi