EtlaTalks: Mikä selittää suomalaisten heikkoa säästämishalukkuutta?

Tällä kertaa EtlaTalksin kolmannessa jaksossa puhutaan suomalaisten säästämisestä ja siitä, mikä voi selittää heikkoa säästämishalukkuutta. Etlan tutkija Ville Kaitila kertoo myös, miltä näyttää kotitalouksien velkaantumisaste Suomessa verrattuna muuhun Eurooppaan. Haastattelijana on edellisten jaksojen tapaan TalousTV:n päätoimittaja Jouko Marttila.

Viime vuosina suomalaisten kotitalouksien säästämishalukkuus on ollut laskussa. Säästämisen osuus käytettävissä olevista tuloista on selvästi vähentynyt, ja säästämisaste on ollut useana vuonna negatiivinenkin. Kaitilan mukaan kotitalouksien heikkoa säästämishalukkuutta Suomessa selittää osittain esimerkiksi negatiivinen reaalikorkotaso.

-Reaalikorko on yleisesti ottaen ollut negatiivinen Euroopassa. Silti on maita, kuten Ruotsi ja Tanska, joissa säästäminen on negatiivisesta reaalikorosta huolimatta vahvistunut. Toki siellä kotitalouksien velkaantuminen on ollut kovemmassa kasvussa kuin meillä Suomessa, mikä voi selittää vahvistunutta säästämistä. Näiden kahden asian välillä on tietynlaista riippuvuutta toisistaan.

Korkotason lisäksi heikkoa säästämishalukkuutta Suomessa voi selittää myös väestörakenne. Työikäiset, joiden määrä on kääntynyt laskuun, säästävät enemmän kuin nuoret tai eläkeikäiset. Suomessa on myös toimiva ja kattava eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmä, joka on omiaan vähentämään säästämistä. Jos heikko säästämishalukkuus jatkuu ja velkaantuminen kasvaa, sisältyykö siihen riskejä?

– Kotitalouksien velkaantumisaste Suomessa on tasoittunut aivan viime vuosina, mutta pitkällä aikavälillä se on kuitenkin noussut. Eurooppalaisittain katsottuna velkaantumisaste on Suomessa kohtalainen. Jonkinlainen tasoittuminen olisi kuitenkin hyvä saavuttaa, sillä velkaantuminen ei voi nousta samalla kulmakertoimella ikuisuuksia, Kaitila toteaa.

EtlaTalksin kevään tuotantokaudella tutustutaan jälleen Etlan tutkijoihin ja siellä tehtyyn tutkimukseen. Ensi viikolla ilmestyy tuotantokauden viimeinen jakso.