Sukupuolten palkkaerot ja segregaatio

Kauhanen AnttiNapari Sami

Tiivistelmä

Suomalaista yhteiskunnallista keskustelua miesten ja naisten välisestä palkkatasa-arvosta leimaa hokema “naisten euro on 80 senttiä”. Tällä viitataan havaintoon, jonka mukaan sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero on sitkeästi vuodesta toiseen 20 prosenttia. Valitettavan usein tämä tulos tulkitaan siten, että naisille maksettaisiin samasta työstä 20 prosenttia vähemmän kuin miehille. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tekijöitä tuon 20 prosentin keskimääräisen sukupuolten välisen palkkaeron taustalla. Olemassa olevan tutkimustiedon valossa miesten ja naisten valikoituminen eri tehtäviin on keskeisin sukupuolten palkkaeroihin vaikuttava tekijä. Syitä valikoitumiselle ei kuitenkaan toistaiseksi täysin ymmärretä.

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa, 2/2011, 22.8.2011.

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarja edelsi ETLA Muistio -sarjaa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 000
ISSN
2323-2463
Kieli
Suomi