Does Marginal Cost Pricing of Public Sector Information Spur Firm Growth?

Maantieteellistä tietoa hyödyntäviin teknisen palvelun toimialan yrityksiin keskittyvä aineistoanalyysi vuosilta 2000-2007 osoittaa, että julkisen tiedon hinnoittelu vaikuttaa selvästi yritysten liikevaihdon kasvuun. Yritykset maissa, joissa julkinen maantieteellinen tieto on ollut ilmaista tai enintään rajakustannusten perusteella hinnoiteltua ovat kasvaneet vuositasolla keskimäärin 15 prosenttia enemmän kuin yritykset maissa, joissa julkisen maantieteellisen tiedon hinnoittelu on ollut kustannusperusteista. Rajakustannushinnoitteluun siirtymisen jälkeen on havaittavissa positiivinen kasvuvaikutus jo seuraavana vuonna, mutta selvästi voimakkaampi kasvusysäys nähdään kahden vuoden päästä hinnoittelumuutoksesta. Julkisen maantieteellisen tiedon rajakustannushinnoittelu ei ole kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi suurten yritysten kasvuun; PK-yritykset ovat hyötyneet eniten halvemmasta maantieteellisestä tiedosta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1260
Päiväys
2011
Keywords
public sector information, pricing, firm growth, technology policy
JEL
L25,L84,O38
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti