Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot

Kangasniemi MariKauhanen Antti

Tiivistelmä

Merkittävä osa sukupuolten palkkaerosta johtuu työmarkkinoiden eriytymisestä sukupuolen mukaan. Miehet ja naiset työskentelevät talouden eri sektoreilla, eri ammateissa, eri yrityksissä ja eri tehtävissä. Ansiot ja niiden kehitys riippuvat voimakkaasti näistä tekijöistä. Eriytyminen niiden suhteen on oleellinen tekijä sukupuolten välisten palkkaerojen synnyssä.

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa, 3/2011, 14.12.2011.

Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -sarja edelsi ETLA Muistio -sarjaa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 000
ISSN
2323-2463
Kieli
Suomi