Palveluiden kasvu, tuottavuus ja kilpailu – Katsaus palveluelinkeinojen nykytilaan Suomessa

Kaseva HannuMankinen ReijoRantala Olavi

Osaraportti julkaisussa: Palvelualojen kehitys, tuottavuus ja kilpailu. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2005

Julkaisun tietoja

Sarja
Reprints 226
Päiväys
2005
Sivuja
57
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi