Alliance Capitalism and the Internationalisation of Finnish Firms

Palmberg ChristopherPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 991
Päiväys
2005
Avainsanat
strategiset allianssit, kansainvälistyminen, suomalaiset suuryritykset
Keywords
strategic alliances, internationalisation, Finnish firms
Sivuja
39
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti