Decomposing productivity and wage effects of intra-establishment labor restructuring

Maliranta MikaIlmakunnas Pekka

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 993
Päiväys
2005
Avainsanat
työntekijä-työnantaja -aineisto, työn tuottavuus, tuottavuuden dekomponointi, palkanmuodostus, henkilöstön vaihtuvuus
Keywords
employer-employee data, labor productivity, productivity decomposition, wage determination, worker turnover
Sivuja
26
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti