Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoimapolitiikan valossa

Asplund RitaKoistinen Pertti

Tiivistelmä

Tässä raportissa pohditaan aluksi yleisellä tasolla nuorten ryhmää sekä nuorten erityyppistä toimintaa, erityisesti nuorisotyöttömyyttä ja sen vaihtoehtoisten laskentatapojen antamia tuloksia. Tämän jälkeen tarkastellaan nuorille kohdennettavia toimia suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa. Tällöin käsitellään erikseen nuorisokoulutuksen  ja työvoimapoliittisten aktiivitoimien roolia ja merkitystä, koska pääsääntöisesti ne kohdistuvat varsin eri-ikäisiin nuoriin. Lopuksi pohditaan kahden nuorten erityisryhmän – osatyökykyisten sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten – tilannetta koulutuksen ja aktiivitoimien valossa. Kirjoituksen päätteeksi esitetään ja pohditaan nuorisotarkastelun keskeisimpiä tuloksia.

Youth Employability and Employment from the Perspective of Active Labour Market Policies

Abstract

This literature review starts with a general discussion of young people and their various activities with special emphasis on youth unemployment and the outcome of alternative ways of measuring the prevalence of unemployment among young people. Thereafter the focus turns to measures targeted at young people based on the knowledge provided in relevant national as well as international literature. A distinction is thereby made between the role and impact of the education system, on the one hand, and active labour market policies (ALMP), on the other. The main reason for making this distinction is that early-year education and ALMP measures are typically targeted at differently aged young people. Apart from young people in general, attention is also paid to two special groups of young people: disabled young people and young immigrants. The review concludes with a discussion of main findings and their policy implications.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 32
Päiväys
18.09.2014
Avainsanat
Nuoret, Koulutus, Koulupudokas, Työvoimapolitiikka, Arviointi, Vaikuttavuus
Keywords
Young people, Education, Dropouts, ALMP, Evaluation, Impact
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
I20, I38, J08, J70
Sivuja
42
Kieli
Suomi