Yrityksille suunnatun TKI-tuen vaikuttavuus

Tiivistelmä

Julkisen t&k:n tavoitteena on korjata markkinapuutteita ja erityisesti edistää uuden, yhteiskunnassa laajasti hyödynnettävissä olevan tiedon ja keksintöjen kehittämistä. TKI-tukien läikkymis- ja ulkoisvaikutuksia arvioivat tutkimukset ovat silti pikemminkin poikkeuksia kuin valtavirtaa. Tuoreimman tutkimuskirjallisuuden näkemys yritystason TKI-tukien järkevyydestä ja vaikuttavuudesta on voittopuolisesti positiivinen. Yritystason vaikuttavuustutkimuksen päälinja tukien kohdentamisessa on se, että pienemmät ja nuoremmat yritykset saattavat olla muita yrityksiä järkevämpiä kohteita. Toisaalta uudempi kirjallisuus tukien kokonaistaloudellisista vaikutuksista viittaa siihen, että mahdollisimman suurten tuottavuus- ja hyvinvointivaikutusten aikaansaamiseksi tukia tulisi kohdentaa korkean innovaatiokapasiteetin yrityksille. Tällaiset yritykset tekevät muita todennäköisemmin radikaaleja innovaatioita, joista yhteiskunta hyötyy laajemminkin tiedon läikkymisen kautta.

Business Finland, Impact Brief No. 2/2023.

Julkaisun tietoja

Päiväys
26.09.2023
Julkaisija / sarja
Business Finland, Impact Brief No. 2/2023
Sivuja
11
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa Muistio Business Finlandin sivuilta.