Suomen finanssipolitiikan sääntökehikon toiminta ja kehittämistarpeet

Tiivistelmä

Tässä raportissa arvioitiin suomalaista finanssipolitiikan säännöstöä erityisesti kehysmenettelyn roolin ja kehittämisen näkökulmasta. Valtiontalouden menokehystä on noudatettu kuluvaan hallituskauteen asti, mutta nykyisen hallituksen aikana siitä on poikettu järjestelmän uskottavuutta heikentävällä tavalla, eikä menettely ole aikaisemminkaan hillinnyt julkista velkaantumista.

Finanssipolitiikan sääntökehikkoa tutkittiin kirjallisuuskatsauksien, numeeristen simulointien ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Haastatteluissa oli mukana viisi vertailumaata: Ruotsi, Tanska, Irlanti, Hollanti ja Uusi-Seelanti. Raportissa kiinnitettiin huomiota kehyksen toimintaan suurissa kriiseissä, pitkän aikavälin kestävyyteen, sekä investointien, tulojen, hyvinvointialueiden ja EU-sääntelyn roolin kehikossa. Lisäksi pohdittiin keinoja finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tehostamiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:21.

General Government Fiscal Frameworks and Their Development Needs in Finland

Abstract

This report assesses the Finnish fiscal framework, especially from the perspective of the role and development of the spending limit procedure. While the central government expenditure ceiling has long been considered a successful tool for fiscal policy and had been adhered to until the current government term, it has not been respected since, undermining the credibility of the system. Moreover, even previously, keeping within the expenditure ceiling could not curb the growth of public indebtedness.

The project analyzed fiscal frameworks through literature reviews, numerical simulations, and expert interviews. Five reference countries were included in the interviews: Sweden, Denmark, Ireland, the Netherlands, and New Zealand. The report discusses how the framework should deal with major crises and long-term sustainability challenges, and what is the role of the revenue side, public investments, wellbeing services, and the EU fiscal policy regulations.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:21.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Päiväys
05.04.2023
Avainsanat
Finanssipolitiikka, Finanssipolitiikan säännöt, Menokehys, Julkinen velka, Kestävyysvaje
Keywords
Fiscal policy, Fiscal rules, Expenditure ceilings, Public debt, Sustainability gap
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:21
Sivuja
99
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.