Millaista on skaalautuva liiketoiminta?

Tiivistelmä

Skaalautuva liiketoiminta luo hyvät mahdollisuudet tuottavuuskasvulle. Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa skaalautuvuus määriteltiin liiketoimintamallin kautta. Tämä mittari ei edellytä menneisyydessä tapahtunutta kasvua vaan on luonteeltaan eteenpäin katsova ja kertoo skaalautuvuusmahdollisuudesta. Empiirisen tarkastelun perusteella yritysten omat näkemykset liiketoimintamallin skaalautuvuudesta vaihtelevat huomattavasti toimialoittain, ja yritykset näkevät skaalautuvia liiketoimintamalleja huomattavasti myös ICT-alan ulkopuolella. Tulosten mukaan yritysten digitaalinen liiketoiminta, kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus lisäävät todennäköisyyttä, että yrityksen liiketoimintamalli on skaalautuva. Lisäksi uusien yritysten otoksessa skaalautuvuuspotentiaali liittyi suuremmalla todennäköisyydellä itse luotuihin ja aktiivisesti kehitettyihin yritysideoihin kuin sellaisiin tapauksiin, joissa tartuttiin eteen osuneeseen liiketoimintamahdollisuuteen.

What is a Scalable Business?

Abstract

Scalable business creates good opportunities for productivity growth. Unlike previous studies, in this study, scalability was defined through a business model. This metric does not require growth in the past but is forward-looking in nature and indicates the scalability potential. Our descriptive analyses indicate that companies’ own perceptions on their scalability significantly varies between industries. Interestingly, based on our empirical results, companies’ digital business, international orientation and growth aspiration are positively linked on scalability. Moreover, an indicator for the ventures that report having created their business idea predicts scalability.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 109
Päiväys
20.06.2022
Avainsanat
Skaalautuvuus, Digitaalisuus, Kasvu, Potentiaali, Yritys
Keywords
Scalability, Scaling, Digital, Growth, Potential, Company, Firm-level
ISSN
2323-2463
JEL
D24, L25, L23
Sivuja
10
Kieli
Suomi