Teollisuuden sopimukset, uusi datasäädös ja digivihreä siirtymä

Mattila JuriSeppälä TimoBützow AlexanderHynönen KallePuittinen Mika

Tiivistelmä

Tässä muistiossa analysoimme uuden Euroopan komission datan säätelyn (engl. data act) vaikutuksia sekä teollisuuden sopimusten että vihreän siirtymän näkökulmasta. Lisäksi kysymme, edistääkö datan uusi säätely datan jakamisen käytänteiden syntymistä ja digivihreää siirtymää. Huomion arvoista on, että uusi datan säätely ei nykymuodossaan huomioi teollisuuden erityispiirteitä.

Industry Contracts, New Data Act and Digital Green Transition

Abstract

In this brief, we analyze the implications of the new European Commission’s data act from the perspective of both industry agreements and the digital green transition. In addition, we ask whether the new regulation of data will contribute to the emergence of data sharing practices and the digital green transition. It is worth noting that the new data regulation in its current form does not consider the specificities of the industry.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 110
Päiväys
06.07.2022
Avainsanat
Datasäädös, Data, Teollinen Data, Sopimukset, Datan jakaminen, Digitalisaatio, Digivihreä siirtymä
Keywords
Data act, Data, Industrial data, Contacts, Data sharing, Digitalization, Digital green transition
ISSN
2323-2463
JEL
K1, K12, K2, L89
Sivuja
8
Kieli
Suomi