Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle?

Suomen konsensuspolitiikka ei toimi. Laajapohjaisten enemmistöhallitusten kyky tehdä päätöksiä ei ole ollut kovin hyvä. Tulopoliittisia kokonaisratkaisuja ei ole saatu aikaiseksi entiseen malliin. Palkkaratkaisut ovat olleet huonoja kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Työmarkkinajärjestöjen myötävaikutukseen ripustetut uudistukset ovat edenneet tahmeasti. Eläkejärjestelmän muokkaaminen muuttuviin olosuhteisiin on ollut hidasta. Kolmikannan päätöksenteko ei automaattisesti painota yhteiskunnan kokonaisetua vaan voi johtaa osaoptimointiin.

Kolmikantainen sopiminen on vaikeutunut ymmärrettävistä ja pääosin pysyvistä syistä. Historialliset erityissyyt kansallisen yksimielisyyden osoittamiseen ovat väistyneet. Talouden rakennemuutos on vähentänyt yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia sitoutua tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin. Työntekijöiden intressit ovat hajautuneet ja valtion tuomiset kolmikantapöytään huvenneet eri syistä.

Pyrkimystä laajaan yhteisymmärrykseen ei kuitenkaan pidä hylätä. On vain tunnustettava olosuhteiden muuttuminen ja sopeutettava menettelytavat sen mukaisesti.

Palkanmuodostuksessa on hyväksyttävä kilpailulle alttiin sektorin asettama palkkanormi ja palkankorotuspotin jaosta sopimisen siirtäminen yritystasolle. Hallituksen ja etujärjestöjen yhteistyön on keskityttävä yhteisen näkemyksen muodostamiseen talouden tilasta, haasteista ja vaikuttavista politiikkavaihtoehdoista yksityiskohtaisten sopimusten sijasta.

Poliittisten puolueiden ja hallituksen tulee ottaa selkeästi vastuu politiikkauudistusten määrittämisestä, valmistelusta ja toteuttamisesta. Intressitahojen kyvyttömyys yhteisen näkemyksen muodostamiseen ei voi olla peruste hallituksen toimettomuudelle.

Vaihtoehto on pitää yllä illuusiota sellaisesta sopimisen tavasta, joka ei enää toimi. Tämän illuusion hintana ovat toistuvat pettymykset ja päätöksenteon halvaantuminen.

EVA Analyysi No 31

Julkaisun tietoja

Päiväys
21.08.2013
Sivuja
20
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.eva.fi